Cộng đồng dân cư

Trước năm 1975 dân số trên đảo Phú Quốc chỉ hơn 5000 người. Sau năm 1975, dân số trên đảo tăng lên nhanh chóng do hiện tượng di dân.

Đến năm 2003, theo thống kê của tỉnh Kiên Giang dân số của đảo đã lên đến con số trên 79.800 người, với mật độ trung bình là 135 người/km², thấp hơn mật độ trung bình của cả nước 253 người/km².

Các khu dân cư chính:

  1. Thị trấn Dương Đông: Thị trấn Dương Đông có diện tích 16,99 km², dân số năm 2003 là 18880 người, mật độ dân số đạt 1111 người/km².
  2. Thị trấn An Thới: Nằm ở cực nam đảo Phú Quốc, thị trấn An Thới có diện tích 26,91 km², dân số năm 2003 là 15573 người,  mật độ dân số đạt 579 người/km².
  3. Làng chài Hàm Ninh: Làng chài Hàm Ninh với truyền thống đánh bắt cá lâu đời có diện tích 70,29 km², dân số năm 1999 là 4659 người, mật độ dân số đạt 66 người/km².

lang-chai-ham-ninh

Làng chài Hàm Ninh - Vinatravel

  1. Làng chài Cửa Cạn: Cũng là một trong những khu dân cư chính của huyện đảo, Cửa Cạn có diện tích 59,86 km², dân số năm 1999 là 2548 người, mật độ dân số đạt 43 người/km².
  2. Xã đảo Hòn Thơm: Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề biển. Xã Hòn Thơm có diện tích 5,71 km², dân số năm 2003 là 2076 người và mật độ dân số đạt 364 người/km².

Phú Quốc 2016

Thư viện ảnh

Furniweb và Trunet Việt Nam
Furniweb và Trunet Việt Nam
Công ty gốm sứ Kim Trúc
Công ty gốm sứ Kim Trúc
Công ty Vĩnh Hoàn
Công ty Vĩnh Hoàn
Công ty Nhựa Phú Lâm
Công ty Nhựa Phú Lâm
Công ty Ắc Quy GS Việt Nam
Công ty Ắc Quy GS Việt Nam
Vinatravel - Top 10 Thương hiệu danh tiếng Asean
Vinatravel - Top 10 Thương hiệu danh tiếng Asean
Nhà sách Văn Lang
Nhà sách Văn Lang
Brother Việt Nam Phan Thiết 26/09/2013
Brother Việt Nam Phan Thiết 26/09/2013
slideshow